Formovací míting

Významný rozvojový míľnik našej spoločnosti


1.12.2015 sa tím spoločnosti TopKarMoto stretol na celodennom pracovnom mítingu v konferenčnej sále hotela Vista na Dolnej Morave. Cieľom tohto stretnutia bola koordinácia pracovných aktivít na českom, slovenskom a poľskom trhu. Hoci podobne koncipované mítingy realizujeme pravidelne, bolo toto stretnutie v niečom výnimočné. Jeho súčasťou bolo totiž vyhlásenie úplne novej koncepcie rozvoja stratégie. Spoločnosť TopKarMoto bude postupne prechádzať na systém riadenia prostredníctvom regionálnych manažérov, významne rozšíri svoje obchodné oddelenie, zjednotí prezentačný štýl pre všetky trhy, na ktorých pôsobí, vytvorí nové stimulačné programy pre svojich stálych obchodných partnerov a zdokonalí celý rad svojich interných pracovných postupov. V priebehu formovacieho mítingu so svojimi rozvojovými plánmi, novými cieľmi a pracovnými postupmi vystúpili: Pavel Lipenský, konateľ spoločnosti, Jan Kosek, riaditeľ servisného oddelenia, Jiří Pachel, prevádzkový riaditeľ, Karel Musil, regionálny manažér pre Česko, Marcel Tomek, regionálny manažér pre Poľsko.
 
Chceme sa zdokonaľovať nielen po pracovnej stránke


Do centra našej pozornosti sa dostala aj téma firemnej kultúry, étosu a komunikačného štýlu. Priali by sme si, aby naši obchodní partneri boli spokojní ako s našou prácou, tak aj so spôsobom nášho jednania a komunikácie. Hľadali sme preto motto, o ktorého naplnenie sa budeme trvale usilovať. Znie: „Povedzte prosím, čo pre vás môžeme ešte navyše urobiť.“