Česko - Slovenský kongres

V dňoch 11.-12. októbra sa uskutočnil v ostravskom hoteli Clarion Congress Hotel Česko-Slovenský kongres pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky. Spoločnosť TopKarMoto bola jedným zo sponzorov tejto akcie, ktorú spoločne organizovalo české Združenie komunálnych služieb a slovenské Združenie organizácií verejných prác.


Zástupcovia českých a slovenských mestských komunálnych služieb sa v rámci bohatého programu kongresu zoznámili aj s technikou pre komunálne služby, ktorú zástupcovia dodávateľských firiem prezentovali na voľnej ploche pred hotelom. Zástupcovia spoločnosti TopKarMoto vrátane slovenskej dcérskej spoločnosti a výrobného závodu Reform Werke predstavovali záujemcom stroje Reform Metrac H7 RX a Muli T10 X a predovšetkým novinku - diaľkovo ovládaný hybridný nosič náradia Metron P48 RC.


Praktické ukážky ovládania stroja Metron prilákali pozornosť väčšiny návštevníkov a z následných rozhovorov sa nám potvrdilo, že tento stroj bude v budúcnosti veľmi žiadaný, predovšetkým pre nasadenie v komunálnych službách.