Firemné údaje

Názov a sídlo spoločnosti:

TopKarMoto SK s.r.o.

Bulharská 42

917 01  Trnava

 

IČO: 35930969

DIČ: SK2021998792

 

Mobilný telefón: +421 915 960 216 

E-mail: 

 

Zápis: Spoločnosť je zapísaná na okresnom súde v Trnave, oddiel: Sro, vložka číslo: 43685/T.

 

Banka: SK7575000000004002285917 - EUR - Československá obchodná banka, a.s.