Vzduchové filtre Fleetguard

Popis

Vzduchové filtre majú za úlohu čo najúčinnejšie znižovať obsah prachu a nečistôt v nasávanom a zmrznutom vzduchu, ktorý prúdi priamo do rozpáleného motora.

Informácie

Vzduchové filtre majú za úlohu čo najúčinnejšie znižovať obsah prachu a nečistôt v nasávanom a zmrznutom vzduchu, ktorý prúdi priamo do rozpáleného motora.

Počíta sa každý gram a je potvrdené, že iba 200 g neprefiltrovaných nečistôt, ktoré cez nekvalitný filter preniknú do motora, môžu viesť k jeho poškodeniu.

Zvýšenú starostlivosť vyžadujú filtre u strojov, ktoré pracujú v prašnom prostredí, najmä s pôdnymi, prípadne sekacími adaptérmi.

 

Jednoduchý prehlaď používaných filtrov pre konkrétne stroje PistenBully a Reform podľa typu stroja:

PistenBully 170, 200 AF971
PistenBully 240, 260, 280 AF970
PistenBully 100, 200, 300  AF26262, AF25064, AF970, AF27844
PistenBully 400, 600 AF27844, AF26246
Reform Metrac G AF26389, AF26391, AF27827, AF26248, AF26390, AF26390, AF1774
Reform Metrac H AF27827, AF26248, AF26391, AF26392, AF26389, AF26390, AF1774
Reform Mounty AF26391, AF26392, AF27827, AF26248

Parametre

Vzduchový filter Fleetguard AF26389 ø 123 mm, v 310 mm
Vzduchový filter Fleetguard AF26390 ø 65 mm, v 300 mm
Vzduchový filter Fleetguard AF26391 ø 150 mm, v 350 mm
Vzduchový filter Fleetguard AF26392 ø 75 mm, v 325 mm
Vzduchový filter Fleetguard AF27827 v 220, š 150, d 174
Vzduchový filter Fleetguard AF26248 v 210, š 145, d 50
Vzduchový filter Fleetguard AF1774 v 335, š 134, d 40
Vzduchový filter Fleetguard AF971 ø 235 mm, v 385 mm
Vzduchový filter Fleetguard AF1802 ø 305 mm, v 465 mm
Vzduchový filter Fleetguard AF970 ø 245 mm, v 480 mm
Vzduchový filter Fleetguard AF26262 ø 240 mm, v 290 mm
Vzduchový filter Fleetguard AF27844 ø 240 mm, v 305 mm
Vzduchový filter Fleetguard AF26246 ø 265 mm, v 460 mm
Vzduchový filter Fleetguard AF25957 ø 185 mm, v 385 mm
Vzduchový filter Fleetguard AF25618 ø 105 mm, v 380 mm
Vzduchový filter Fleetguard AF437 ø 135mm, v 290 mm

Na stiahnutie