Palivové filtre Fleetguard

Popis

Bez kvalitného paliva žiadne zariadenie fungovať nebude. K znečisteniu a kontaminácii môže dochádzať už v dodávateľskej sieti, vlastným skladovaním a samozrejme aj následným používaním.

Informácie

Bez kvalitného paliva žiadne zariadenie fungovať nebude. K znečisteniu a kontaminácii môže dochádzať už v dodávateľskej sieti, vlastným skladovaním a samozrejme aj následným používaním.

Neustále znižovanie emisných hodnôt a tým aj optimálne fungovanie pohonných jednotiek bude zaistené jedine vtedy, ak bude palivo očistené od pevných častíc, vody a iných zložiek, ktoré do neho nepatria.

V moderných motoroch, ktoré pracujú pri 100 °C a tlaku na vstrekovacom systéme paliva až 2200 bar, môžu byť nečistoty o veľkosti 6 mikrónov (veľkosť baktérie) pre motor „životu nebezpečné“.

Pevné nečistoty, rovnako ako voda obsiahnutá v palive, fungujú ako silné abrazíva a skôr alebo neskôr spôsobia zaručené poškodenie palivového systému, v horšom prípade celého motora.

Jednoduchý prehlaď používaných filtrov pre konkrétne stroje PistenBully a Reform podľa typu stroja:

 PistenBully 170, 200  FF4141
 PistenBully 240, 260, 280            FS1251
 PistenBully 100, 200, 300   FF5380, FF5269, FF5775, FS1098, FF63009
 PistenBully 400, 600  FF5580, FF5405, FS19732, FF3009, FF63028NN, FS19761, FS1098,   FF63009
 Reform Metrac G  FF5135, FF42003
 Reform Metrac H  FF5135, FF42003, FF167A, FS19627, FF00149
 Reform Mounty  FF5135, FS19627

 

Parametre

Palivový filter Fleetguard FF149 ø 48 mm, v 62 mm
Palivový filter Fleetguard FF5269 ø 108 mm, v 170 mm, µm 8
Palivový filter Fleetguard FF5380 ø 92 mm, v 87 mm
Palivový filter Fleetguard FF5775 ø 47 mm, v 38 mm
Palivový filter Fleetguard FF5405 ø 94 mm, v 190 mm, µm 9
Palivový filter Fleetguard FF5580 ø 93 mm, v 175 mm
Palivový filter Fleetguard FF5421 ø 94 mm, v 195 mm, µm 4
Palivový filter Fleetguard FF63009 ø 101 mm, v 183 mm, µm 4
Palivový filter Fleetguard FF63028 ø 94 mm, v 230 mm
Palivový filter Fleetguard FF4141 ø 65 mm, v 103 mm
Palivový filter Fleetguard FF42003 ø 82 mm, v 86 mm
Palivový filter Fleetguard FF167A ø 87 mm, v 71 mm, µm 12
Palivový filter Fleetguard FF5135 ø 77 mm, v 150 mm, µm 16
Palivový filter Fleetguard FS19627 ø 77 mm, v 62 mm
Palivový filter Fleetguard FS19732 ø 93 mm, v 170 mm, µm 25
Palivový filter Fleetguard FS1098 ø 120 mm, v 200 mm
Palivový filter Fleetguard FS1251 ø 77 mm, v 115 mm, µm 20
Palivový filter Fleetguard FS19950 ø 108 mm, v 160 mm
Palivový filter Fleetguard FS19761 ø 96 mm, v 183 mm, µm 5

Na stiahnutie