SNOWsat

Popis

SNOWsat je profesionálny systém riadenia úpravy lyžiarskych tratí a flotily snežných rolieb. Zásadným parametrom je možnosť merania výšky snehovej pokrývky v konkrétnom mieste a to s presnosťou +/- 3 cm. Meranie je založené na systéme určovania polohy pomocou satelitov (GPS).

Ďalej systém SNOWsat poskytuje zodpovedným pracovníkom v lyžiarskom stredisku komplexné informácií o polohe rolieb na svahu, o prevádzkových parametroch rolieb, o miestach a počtoch prejazdov rolieb, o umiestnení snehových diel, šácht a kotviacich bodov na svahu. Tieto informácie sú ukladané na serveri a umožňujú vykonávanie analýz optimálnej prevádzky. Tiež vodič rolby môže na displeji sledovať údaje o vozidle, jeho polohe a aktuálnej výške snehovej pokrývky. Vo výsledku umožňuje systém SNOWsat úsporu až 15% prevádzkových nákladov lyžiarskeho strediska.

Informácie

Meranie výšky snehovej pokrývky - Pistenmanagement
Aktuálna poloha snežných rolieb na zjazdovke je určovaná nepretržite s presnosťou niekoľkých centimetrov. Od tejto hodnoty sa odpočíta výška rolby a výsledná hodnota sa porovnáva s nadmorskou výškou digitálneho modelu terénu (referenčná nadmorská výška). Výsledná hodnota potom určuje výšku snehovej pokrývky v aktuálnej polohe rolby.

Infraštruktúra
Pre veľmi presné meranie výšky snehovej vrstvy je nevyhnutné presné určenie polohy. To umožňujú korekčné signály, ktoré eliminujú nepresnosti systému a zvyšujú presnosť určenia polohy. Základná stanica systému SNOWsat vypočítava tieto údaje pomocou satelitných signálov GPS, GLONASS a GALILEO.

Korekčné signály sa prenášajú k vozidlám priamo alebo pomocou zosilňovačov. Zosilňovače sú potrebné na zabezpečenie optimálneho príjmu v topologicky komplikovaných lyžiarskych strediskách.

Prijímač GNSS v snežnej rolbe a palubný počítač trvale zaznamenávajú polohu rolby, výšku snehovej pokrývky a množstvo ďalších dôležitých údajov o rolbe a následne ich zobrazujú na dotykovej obrazovke v kabíne vodiča. V momente, kedy je rolba v dosahu WiFi siete, údaje sa automaticky prenášajú na SNOWsat server. Tam sa uložia a ďalej sa spracovávajú.

Management rolieb - Flottemanagement
Analytický softvér systému SNOWsat poskytuje manažérom lyžiarskeho strediska množstvo informácií a vykonáva ďalšie analýzy. Prináša to rôzne efekty: optimálne pracovné postupy a optimálne trasy zvyšujú účinnosť úpravy tratí a znižujú spotrebu paliva.

Jednoduché a jasné údaje o vozidle a výške snehovej pokrývky sú zobrazené na mape strediska.

Jedným z najväčších nákladových faktorov v lyžiarskom stredisku je produkcia technického snehu snežnými delami. Systém SNOWsat poskytuje podrobné informácie o tom, kedy a kde sa musí aktivovať. Týmto spôsobom je možné optimalizovať prevádzkovú dobu rolieb pri úprave tratí a produkovať technický sneh podľa reálnej potreby. Tým je zaistená významná finančná úspora a návratnosť vložených investícií.

Orientácia a bezpečnosť
SNOWsat názorne poskytuje vodičovi rolby všetky dôležité informácie. Je aktívnou pomôckou pri orientácii v teréne - bez ohľadu na počasie a obmedzenú viditeľnosť. Okrem zobrazenia výšky snehovej pokrývky systém varuje pred nebezpečenstvom kolízie s hranicou terénu, so snežnými delami, cestami a ak sú systémom SNOWsat vybavené aj ďalšie rolby, tak sa zobrazujú aj tieto rolby a laná navijakov.

Systém vozidla 
Rolba môže byť vybavená tromi variantmi systému SNOWsat - varianty V1 / V2 / V3. Inštalácia systému môže byť vykonaná už pri montáži rolby u výrobcu alebo dodatočne u zákazníka.

Parametre

SNOWsat V1 - Basic systém správy a údržby vozového parku Jednoduché riadenie vozového parku, zaznamenávanie údajov o rolbe a prenos údajov na vyhodnotenie na centrálny server.
SNOWsat V2 - Premium systém správy a údržby vozového parku Rozšírené riadenie vozového parku. Zahŕňa systém V1 a navyše má vodič rolby k dispozícii dôležité informácie (mapy, kotviace body, laná navijakov, ohraničenie terénu, upravené trate) v reálnom čase na dotykovej obrazovke.
SNOWsat V3 - systém správy a údržby vozového parku a zjazdových tratí Zahŕňa všetky funkcie systému V2. Naviac umožňuje veľmi presné meranie výšky snehovej pokrývky. Tieto údaje sa zobrazujú vodičovi rolby a zároveň sa prenášajú na server.

Fotogaléria