Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.

Dňa 13.06.2016 sme pre Slovenský Vodohospodársky podnik, štátny podnik, odštepný závod Košice, prevádzka Vranov nad Topľou odovzdali stroj REFORM METRAC H 7X s čelným mulčovačom, ktorý doplní nami na jeseň dodaný stroj REFORM METRAC H 7 SX. Tento nový stroj je pripravený na kosenie 30 hektárov zelených plôch, úpravu okolia potokov a priľahlých hrádzí v okolí riek Topľa a Ondava. Vedúci Správy povodia Bodrogu v Trebišove pán Ing. Róbert Kiss oceňuje na stroji obratnosť pri prekážkach a vysokú svahovú dostupnosť v náročnom teréne. Vyzdvihol aj to, že stroj nezanecháva vyjazdené koľaje a netrhá trsy trávy, čím je zamedzené vzniku erózie. Po skúšobnej jazde obdivoval zaučený vodič pán František Slávik to, že stroj je vďaka plynulému hydrostatickému pojazdu schopný pokosiť aj vysokú trávu. 

Aj tento deň bol úspešný, s úsmevom na tvári sme odovzdali ďalší stroj  a to vlajkovú loď REFORM METRAC H 8 X s čelným mulčovačom. Je to prvý stroj nového typu dodaný na Slovensko. V Slovenskom vodohospodárskom podniku, odštepnom podniku Bratislava, prevádzke Správa vnútorných vôd Šamorín nahradí niekoľko starších strojov. Hlavný mechanizátor pán Jaroslav Král už má predstavu ako budú mulčovať okolie toku Dunaja od Bratislavy až po obľúbené kúpeľné mesto Veľký Meder a ostatné vnútorné prítoky Malého Dunaja. Spomenul aj potrebu udržiavať krásne pokosené okolie turisticky obľúbeného centra ELEMENTS RESORT pri meste Šamorín, ako aj časť hrádze Vodného diela Gabčíkovo. Zaučený vodič, pán Ján Fekete bol nadšený z klimatizovanej kabíny. „Na to sa teším najviac“ – priznal, teplota na juhu Slovenska v letnom období dosahuje niekedy aj viac ako 40 °C, preto klimatizácia príde vhod.