Odovzdávanie adaptérov v Nitre

Po kúpe nového stroja Reform Metrac H7RX odovzdal náš servisný tím spolu s vedúcim predaja aj multifunkčné prídavné zariadenia.