Predvádzacia akcia strojov Reform

Koncom septembra 2018 sme v krásnom horskom prostredí uskutočnili predvádzaciu akciu pre fanúšikov strojov Reform. Predviedli sme stoje REFORM METRAC H7 RX a REFORM MOUNTY 110V s príslušenstvom.

Na predvádzacej akcie sme ukázali aj širokú škálu prídavných adaptérov pre tieto stroje. Fanúšikovia mohli vidieť stroje priamo pri práci s mulčovačom a s frézou na drevo.

Pod patronátom vodiča testovacieho a vývojového oddelenia firmy REFORM WERKE si fanúšikovia strojov mohli vyskúšať riadenie stroja na svahoch a prácu s nimi.