LESY Slovenskej republiky - Reform Metrac H7 RX

Dňa 03.09.2020 sa uskutočnilo prvé kolo odovzdávania dvoch kusov strojov Reform Metrac H7 RX pre Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, ktoré boli zakúpene pre dva odštepné závody a to odštepný závod Liptovský Hrádok a odštepný závod Prešov. K odovzdávaniu strojov dochádza v priebehu jedného dňa, a to spolu s kompletným prebratím strojov zo strany Generálneho riaditeľstva Lesov , ako aj zaučením obsluhy strojov na odštepných závodoch. Tento logisticky náročný proces prebehol vďaka spolupráci výrobcu Reform Werke Bauer & CO G.m.b.H. a zástupcu zahraničného výrobcu firmy TopKarMoto SK s.r.o. spolu so zástupcami kupujúceho – generálnym riaditeľstvom LESY Slovenskej republiky štátny podnik, kde v priebehu troch dní, a napriek sviatkom boli zabezpečené všetky potrebné podklady a dokumentácia zúčastnených strán.

Spätná väzba počas odovzdávania strojov zo strany budúcej obsluhy nám potvrdila že stroje budú maximálne vyťažené, napríklad odštepný závod Prešov ich plánuje nasadzovať od hraníc s Ukrajinou až po kataster mesta Tisovec. My prajeme Zamestnancom Lesov SR aby im stroje slúžili k spokojnosti a je pre nás česť že sme rozšírili flotilu strojov Reform u tohto zákazníka.