Nové stroje Reform Metrac H7 RX pre Národnú diaľničnú spoločnosť

Napriek veľkej zime sme 20. decembra 2018 úspešne odovzdali ďalšie dva stroje Reform nášmu spokojnému zákazníkovi, Národnej diaľničnej spoločnosti.

Jeden stroj Reform Metrac H7 RX pribudol do vozového parku strediska správy a údržby Galanta, druhý stroj Reform Metrac H7 RX poputoval na stredisko v Zvolene.