Školenie obsluhy vozidiel Reform

 

 

 

 

 

 

 

 

Spoločnosť Živa SK usporiada v novembri 2016 opäť školenie obsluhy horských a komunálnych nosičov náradia značky REFORM. Školenia sa v Českej republike a na Slovensku konajú pravidelne v dvojročnom cykle. Radi Vás predbežne o tejto akcii informujeme.

 

Plánovaný termín – november 2016.
 
Miesto školenia Horský hotel Šachtička***  -  Šachtička Banská Bystrica.

 

Obsah školenia:

 
Školenie bezpečnostných predpisov, informácie o zákonných normách, praktické ukážky na strojoch REFORM, test, odovzdanie certifikátu o absolvovaní školenia.
 


Bližšie informácie a presný termín konania školenia bude spresnený.