Prevzatie zastúpenia spoločnosti Kӓssbohrer Gelӓndenfahrzeug AG na Slovensku.

 

Vážení obchodní priatelia a partneri,

 

spoločnosť Kässbohrer Geländefahrzeug AG a spoločnosť TopKarMoto s.r.o. Vám týmto oznamujú nasledovné: 

 

Od 1. apríla 2019 prevezme spoločnosť TopKarMoto s.r.o. zmluvnú oblasť spoločnosti Kässbohrer Geländefahrzeug AG na území Slovenskej republiky pre predaj a servis strojov značky PistenBully.

 

Spoločnosť TopKarMoto získala toto poverenie na základe svojich dlhoročných skúseností a úspechov v oblasti predaja a servisných služieb týkajúcich sa značky „PistenBully“. Týka sa to zmluvných oblastí Českej republiky a západného Poľska.

Spoločnosť TopKarMoto s.r.o patrí v rámci siete európskych partnerov spoločnosti Kässbohrer k najúspešnejším firmám.

 

Spoločnosť TopKarMoto s.r.o. považujeme my, zástupcovia firmy Kässbohrer Geländefahrzeug AG, za výkonnú a dobre vybavenú na zvládnutie budúcich úloh trhu. Ide o spoločnosť s veľkým potenciálom rastu.  Naši zákazníci z Českej republiky a západného Poľska sa mohli v posledných rokoch presvedčiť o jej profesionálnej práci.

Dôležitým faktorom pri rozhodovaní o odovzdaní zmluvnej oblasti spoločnosti TopKarMoto s.r.o. bola skutočnosť, že táto spoločnosť pôsobí na slovenskom trhu už 10 rokov. Ako súčasť spoločnosti ŽIVA sa pracovníci spoločnosti pod názvom Živa SK zaoberajú predajom a servisom strojov značky Reform.

 

Z tohto dôvodu disponuje spoločnosť TopKarMoto dobre vybudovanou technickou a personálnou základňou. Tým sú dané predpoklady pre rýchle a bezproblémové rozšírenie obchodných ako aj zákazníckych aktivít.

 

Spoločnosť TopKarMoto bude na území Slovenskej republiky uplatňovať tie isté komunikačné, servisné a cenové štandardy ako na území Českej republiky a západného Poľska.

K týmto službám patrí predovšetkým vykonávanie záručného a pozáručného servisu, predaj nových a použitých vozidiel PistenBully, predaj a dodávka náhradných dielov, spotrebného resp. opotrebiteľného materiálu, inštruktáže a školenia na strojoch ako aj realizácia činností v rámci posezónneho servisu.

Na základe doterajších skúseností so spoluprácou so spoločnosťou TopKarMoto sme presvedčení, že táto spoločnosť rýchlo získa rešpekt a dôveru svojich zákazníkov.

Zároveň by sme sa chceli poďakovať nášmu doterajšiemu dlhodobému partnerovi, spoločnosti Termont s.r.o. za dlhoročnú veľmi dobrú a úspešnú spoluprácu.

Budeme stavať na vašich úspechoch a v dobrom na vás spomínať.