Zmeny v cenníku služieb

S účinnosťou od 01.05.2017 dochádza k zmene ceny za poskytované služby v cenníku služieb. Zmeny sa týkajú ceny za dopravu servisného vozidla za jeden kilometer a za hodinovú sadzbu práce servisného mechanika.

Nové ceny sú platné od 01.05.2017 a sú uvedené v priloženej tabuľke.

 

    Cena za výjazd servisného vozidla – kilometer

     0,20 eur bez DPH

    Cena za hodinovú sadzbu práce servisného mechanika  20 eur bez DPH


Vyhlásené 12.4.2017